Over Stichting EOI

Visie en missie

Visie:

De eerstelijnszorg  is de basis voor een betaalbare en doelmatige gezondheidszorg.
Het belang van voeding in relatie tot gezondheid wordt door overheid, professionals en andere betrokkenen steeds meer erkend en herkend.
Voor optimale zorg is het screenen en behandelen van ondervoeding in de eerstelijn een belangrijke voorwaarde. Daarbij is specialistische kennis een noodzaak.
De aanpak van deze ondervoeding vraagt een multidisciplinaire samenwerking met de diëtist als regisseur.

Missie:
EOI wil kennis en kunde delen met professionals op het gebied van ondervoeding met als doel een optimale behandeling bij (dreigende) ondervoeding in de eerstelijnszorg. Hiertoe stimuleert en initieert zij onderzoek en fungeert zij als opleidingsinstituut op het gebied van ondervoeding.
EOI wil een multidisciplinaire samenwerking stimuleren en initiëren, met de diëtist als regisseur.
EOI is het portaal voor ondervoeding is de eerstelijnszorg.

Vind een gecertificeerde diëtist

Ja, ik blijf graag op de hoogte van EOI

Ontvang onze nieuwsbrief
Contact

Soembastraat 11
3818 AL Amersfoort