Wie is

Stichting EOI

EOI is een organisatie op het gebied van ondervoeding in de eerstelijn.
Voor Diëtisten
Voor Huisartsen
Voor Verpleegkundigen

Stichting EOI

EOI is een organisatie op het gebied van ondervoeding in de eerstelijn. Ondervoeding leidt tot meer complicaties, langzamer herstel en een hogere mortaliteit. Eén op de vijf patiënten in de thuiszorg is ondervoed. Met een land dat de komende jaren verder vergrijst zal dit aandeel eerder toe dan afnemen. De zorg moet doelmatig, betaalbaar en toegankelijk zijn. Tevens dient de geleverde zorg transparant te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk is wat de zorg inhoudt en wat het oplevert. Een goede multidisciplinaire aanpak is dan ook van belang.   Stichting EOI heeft sinds de start in oktober 2011 zich hard gemaakt om kennis en kunde te delen met professionals op het gebied van ondervoeding met als doel een optimale behandeling bij (dreigende) ondervoeding in de eerstelijnszorg. Hiertoe zijn diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van opleiding en onderzoek. Binnen Nederland zijn er meerdere organisaties die zich inzetten voor bewustwording, signalering en behandeling van ondervoeding. Stichting EOI heeft met meerdere partijen samengewerkt en gezamenlijk doelen bereikt. Vanaf 2015 heeft Stichting EOI haar werkzaamheden afgebouwd en is uiteindelijk gaan fungeren als een rustende Stichting.

Vind een gecertificeerde diëtist

Ja, ik blijf graag op de hoogte van EOI

Ontvang onze nieuwsbrief
Contact

Soembastraat 11
3818 AL Amersfoort