Over Stichting EOI

Over Stichting EOI

EOI is een organisatie op het gebied van ondervoeding in de eerstelijn. Ondervoeding leidt tot meer complicaties, langzamer herstel en een hogere mortaliteit. Eén op de vijf patiënten in de thuiszorg is ondervoed. Met een land dat de komende jaren verder vergrijst zal dit aandeel eerde toe dan afnemen. De zorg moet doelmatig, betaalbaar en toegankelijk zijn. Tevens dient de geleverde zorg transparant te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk is wat de zorg inhoudt en wat het oplevert. Een goede multidisciplinaire aanpak is dan ook van belang. EOI heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de signalering en behandeling van ondervoeding te verbeteren. Er is onderzoek gedaan en tevens zijn meerdere opleidingen gegeven om de deskundigheid van zorgverleners in de eerste lijn te vergroten. In Nederland zijn er verschillende partijen die zich sterk maken om ondervoeding op de kaart te zetten, de Stuurgroep Ondervoeding is hier een voorbeeld van.

Stichting EOI gaat het aankomende jaar haar activiteiten afbouwen en fungeren als een rustende Stichting, die een aantal malen per jaar een activiteit tot uitvoering brengt. Dit kan een individuele activiteit zijn of in samenwerking met andere partijen. Er worden dus geen scholingen meer aangeboden.

Heeft u vragen of activiteiten waarvan u de denkt dat EOI hierin kan participeren, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.   

Vind een gecertificeerde diëtist

Ja, ik blijf graag op de hoogte van EOI

Ontvang onze nieuwsbrief
Contact

Soembastraat 11
3818 AL Amersfoort